Logo
Wave
Wave
Path
Ds borito logoval maszin Mobilos borito
Erb1

Dunaszerdahely város

Dunaszerdahely város

Cím:

Hlavná 50/16,

929 01 Dunajská Streda

IČO: 00305383
DIČ: 2021129968

Polgármester:

Primator
JUDr. Zoltán Hájos
Path
Község-infó
Szolgáltatások
Középületek
Érdekességek
Kapcsolat
Események


Érdekességek Dunaszerdahely városáról:

Letelepedés...

„A mai Dunaszerdahely alatti részt, vagyis az őskorban kialakult kavicsréteget a Duna és mellékvizei által összehordott homok- és televényrétegek borították be, ezáltal vált emberi megtelepedésre alkalmassá.“

Meglévő információk szerint, arra a következtetésre juthatunk, hogy az egykori Szerdahely épp a tőle délebbre húzódó lápos, mocsaras vidéknek volt az elkerülő útvonala – ennek okán kapaszkodhatott meg itt az ember már a bronzkortól, illetve jóval azelőttől fogva. A korai templom és a rövidesen fellendülő vásározás is nagy vonzást jelenthetett az itt letelepedett nemesi rétegnek - (Nemesszeg kialakulása)
A nomád törzsi elit megtartva életmódját (rideg állattartás, kézművesipar, ötvös- és fegyverkovácsolás...) főleg a későbbi nemesszegi részben koncentrálódik, de hozzájuk köthető valószínűleg a Tejed települések kialakulása is (a tejelő helyek).

Templomról...

Az államalapítás korában Szent István templomépítésre vonatkozó rendelete (minden tíz falu köteles egy templomot építeni) Szerdahelyre és a mellette/körülötte kialakult településekre (Nemesszeg, a későbbi Pókafölde, Tejedek, Abonyok, Udvarnokok, Éték stb.) is vonatkozott. Az akkoriban még valószínűleg fa templomot a terület legmagasabb pontján építették meg.

-A korai Árpád-korban rögzülhetett a vásártartás időpontja, azaz a szerda, amelyről Szerdahely a nevét kapta. Ezt is mutatja a város első írásos említése egy 1256-os oklevélben, ahol Syridahelként olvassuk a város nevét. Az oklevél a szerdahelyi elöljárót, Myrcket is megnevezi.

-Luxemburgi Zsigmond királynak a polgárságról kiadott törvényeivel (1405) megindul a városok renddé szerveződése. Szerdahely elnyerte az oppidum, azaz a mezőváros címet.

A 16–17. század

Ekkor már iskolával is találkozhatunk, a templom melletti katolikus iskola már bizonyosan létezik.

A nemesszegi nemesi réteg fokozatosan iparos polgársággá alakul, létrejönnek céheik is: vargák (1492), csizmadiák (1660), kalaposok (1666), kádárok (1680), de számos más mesterséget is találunk közöttük: gombkötők, mészárosok, fegyverkovácsok, szíjjártók, lakatosok, szabók, molnárok stb.

A 18. század

A század elején előbb szórványosan, később nagyobb számban megjelenik Szerdahelyen a zsidóság. Az ortodox hitközség elég korán kisebb templomot épít magának, amely nem messze állt a katolikus templomtól. A zsidó temetőt a kor szokásainak megfelelően nem lakott területen hozták létre, Sikabony mellett.

E században épül a ma Csallóközi Múzeumként szolgáló Sárga kastély és a század végére épül fel az újfalui Bacsák-féle Fehér kastély (ma posta áll a helyén).

A 19. század

Szerdahely egyes részei, de főleg a környező települések – Nemesszeg, Előtejed, Újfalu – lakóházai még nagyrészt vályogból épültek, jellemzően döngölt padlójú, nádfedeles házacskák voltak, kéményük többnyire vesszőből font, sárral tapasztott sövénykémény volt. A gyúlékony anyagú házak gyakorta ki voltak téve a tűz pusztító erejének

1854-ben az addigi Szerdahely, Újfalu, Nemesszeg és Előtejed községekből megalakul Duna-Szerdahely.

A 20. század (1945-ig)

A századfordulót az új községháza avatásával kezdik a városvezetők: a jelenlegi városháza helyén állt egykori épületet 1902-ben vásárolja meg Dunaszerdahely.
1903-ban bevezetik a telefont, nem sokkal utána téglajárda épül a főutcán. A század elején bevezetik a villanyvilágítást.

Jelentős regionális lapokat adnak ki itt (Csallóközi Lapok – 1901-től, Csallóköz – 1909-től, Csallóközi Hírlap – 1921-től).

A város 1920 után a Csehszlovák Köztársaság része lesz.
Kihirdetik a statáriumot, az állami és közhivatalok élére cseh hivatalnokok érkeznek. A megmaradó hivatalnokoknak állampolgári esküt kellett tenni.

1938 novemberének elején – az első bécsi döntés értelmében, miszerint Magyarország a trianoni békeszerződéssel elvett területeiből visszakapott mintegy 12 ezer km², döntően magyarok lakta területet – a cseh hivatalnokok és katonák elhagyják a várost,

1938-ban az új katolikus iskolában (ma Szent István-tér) megnyílik a város első gimnáziuma.

Dunaszerdahely történetének legmegrendítőbb napjai :

Korlátozó intézkedéseket is foganatosítanak, amely a helyi zsidóságot érintik: iparengedélyüket vonják vissza, valamint megtiltották alkalmazásukat állami közigazgatási és igazságügyi szerveknél és középiskolákban. Fokozatosan megfosztották őket polgári és emberi jogaiktól, méltóságuktól. Bezárják a helyi zsidó üzleteket és üzemeket. 1944-ben Szerdahelyen megjelennek a németek. A belvárosban, a zsidó nagytemplom környékén kialakított gettóba vonják össze a dunaszerdahelyi zsidóságot, majd júniusban koncentrációs táborokba deportálják a lakosság több mint felét alkotó, majdnem 3000 főnyi közösségét (hatvan tehervagonnal).

1945. március 31-én a német csapatok elhagyják a várost, amit április 1-jén a II. ukrán hadsereg előőrsei szállnak meg.

Az 1944-es év és a 2. világháborút követő kitelepítések döntő jelentőségű történései, pontosabban fogalmazva „törései” Dunaszerdahely újkori történetének.

1944-ben a város több ezer zsidó polgárát hurcolják el koncentrációs táborokba, ahonnan alig térnek vissza túlélők. A világégés utáni kitelepítésekben pedig Dunaszerdahely számos magyar értelmiségi családját toloncolják ki Magyarországra.

Forrás: https://dunstreda.sk/hu/varosunk-tortenelme (Nagy Attila helytörténész)

Loader
Loader
Loader
Loader
Loader
Jelenleg Offline`

Telepulesinfo.hu kérelmezi az Ön beleegyezését az alábbiakban részletezett célokra:

Az Ön és eszközének személyes adatai (ún. süti adatok - például egyedi azonosítókat és az eszköz által küldött alapvető információkat) kezelünk az alábbiakban részletezett célokra. A megfelelő helyre kattintva hozzájárulhat ahhoz, hogy mi és a partnereink ilyen célú adatkezelést végezzünk. Másik lehetőségként a megfelelő helyre kattintva elutasíthatja a hozzájárulást, vagy a hozzájárulás megadása előtt részletesebb információkhoz juthat, és megváltoztathatja beállításait. A beállításai csak erre a weboldalra érvényesek. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak bizonyos kezeléséhez nem feltétlenül szükséges az Ön hozzájárulása, de jogában áll tiltakozni az ilyen jellegű adatkezelés ellen. Erre a webhelyre visszatérve vagy az adatvédelmi szabályzatunk segítségével bármikor megváltoztathatja a beállításait.

Technikai sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal működését. Anonymizált információkat tartalmaznak.

Analitikai sütik

Szolgáltatásaink javítására szolgál. Google Analytics anonym információkat gyűjt az Ön által látogatott oldalakon

Google Remarketing

Google Ads segítségével remarketing szolgáltatást nyújtunk, segítségével Ön célzott reklámokat láthat.