Logo
Wave
Wave
Path
Ds borito logoval maszin Mobilos borito
Erb1

Dunaszerdahely város

Dunaszerdahely város

Cím:

Hlavná 50/16,

929 01 Dunajská Streda

IČO: 00305383
DIČ: 2021129968

Polgármester:

Primator
JUDr. Zoltán Hájos
Path
Község-infó
Szolgáltatások
Középületek
Érdekességek
Kapcsolat
Események


Érdekességek Dunaszerdahely városáról:

Letelepedés...

„A mai Dunaszerdahely alatti részt, vagyis az őskorban kialakult kavicsréteget a Duna és mellékvizei által összehordott homok- és televényrétegek borították be, ezáltal vált emberi megtelepedésre alkalmassá.“

Meglévő információk szerint, arra a következtetésre juthatunk, hogy az egykori Szerdahely épp a tőle délebbre húzódó lápos, mocsaras vidéknek volt az elkerülő útvonala – ennek okán kapaszkodhatott meg itt az ember már a bronzkortól, illetve jóval azelőttől fogva. A korai templom és a rövidesen fellendülő vásározás is nagy vonzást jelenthetett az itt letelepedett nemesi rétegnek - (Nemesszeg kialakulása)
A nomád törzsi elit megtartva életmódját (rideg állattartás, kézművesipar, ötvös- és fegyverkovácsolás...) főleg a későbbi nemesszegi részben koncentrálódik, de hozzájuk köthető valószínűleg a Tejed települések kialakulása is (a tejelő helyek).

Templomról...

Az államalapítás korában Szent István templomépítésre vonatkozó rendelete (minden tíz falu köteles egy templomot építeni) Szerdahelyre és a mellette/körülötte kialakult településekre (Nemesszeg, a későbbi Pókafölde, Tejedek, Abonyok, Udvarnokok, Éték stb.) is vonatkozott. Az akkoriban még valószínűleg fa templomot a terület legmagasabb pontján építették meg.

-A korai Árpád-korban rögzülhetett a vásártartás időpontja, azaz a szerda, amelyről Szerdahely a nevét kapta. Ezt is mutatja a város első írásos említése egy 1256-os oklevélben, ahol Syridahelként olvassuk a város nevét. Az oklevél a szerdahelyi elöljárót, Myrcket is megnevezi.

-Luxemburgi Zsigmond királynak a polgárságról kiadott törvényeivel (1405) megindul a városok renddé szerveződése. Szerdahely elnyerte az oppidum, azaz a mezőváros címet.

A 16–17. század

Ekkor már iskolával is találkozhatunk, a templom melletti katolikus iskola már bizonyosan létezik.

A nemesszegi nemesi réteg fokozatosan iparos polgársággá alakul, létrejönnek céheik is: vargák (1492), csizmadiák (1660), kalaposok (1666), kádárok (1680), de számos más mesterséget is találunk közöttük: gombkötők, mészárosok, fegyverkovácsok, szíjjártók, lakatosok, szabók, molnárok stb.

A 18. század

A század elején előbb szórványosan, később nagyobb számban megjelenik Szerdahelyen a zsidóság. Az ortodox hitközség elég korán kisebb templomot épít magának, amely nem messze állt a katolikus templomtól. A zsidó temetőt a kor szokásainak megfelelően nem lakott területen hozták létre, Sikabony mellett.

E században épül a ma Csallóközi Múzeumként szolgáló Sárga kastély és a század végére épül fel az újfalui Bacsák-féle Fehér kastély (ma posta áll a helyén).

A 19. század

Szerdahely egyes részei, de főleg a környező települések – Nemesszeg, Előtejed, Újfalu – lakóházai még nagyrészt vályogból épültek, jellemzően döngölt padlójú, nádfedeles házacskák voltak, kéményük többnyire vesszőből font, sárral tapasztott sövénykémény volt. A gyúlékony anyagú házak gyakorta ki voltak téve a tűz pusztító erejének

1854-ben az addigi Szerdahely, Újfalu, Nemesszeg és Előtejed községekből megalakul Duna-Szerdahely.

A 20. század (1945-ig)

A századfordulót az új községháza avatásával kezdik a városvezetők: a jelenlegi városháza helyén állt egykori épületet 1902-ben vásárolja meg Dunaszerdahely.
1903-ban bevezetik a telefont, nem sokkal utána téglajárda épül a főutcán. A század elején bevezetik a villanyvilágítást.

Jelentős regionális lapokat adnak ki itt (Csallóközi Lapok – 1901-től, Csallóköz – 1909-től, Csallóközi Hírlap – 1921-től).

A város 1920 után a Csehszlovák Köztársaság része lesz.
Kihirdetik a statáriumot, az állami és közhivatalok élére cseh hivatalnokok érkeznek. A megmaradó hivatalnokoknak állampolgári esküt kellett tenni.

1938 novemberének elején – az első bécsi döntés értelmében, miszerint Magyarország a trianoni békeszerződéssel elvett területeiből visszakapott mintegy 12 ezer km², döntően magyarok lakta területet – a cseh hivatalnokok és katonák elhagyják a várost,

1938-ban az új katolikus iskolában (ma Szent István-tér) megnyílik a város első gimnáziuma.

Dunaszerdahely történetének legmegrendítőbb napjai :

Korlátozó intézkedéseket is foganatosítanak, amely a helyi zsidóságot érintik: iparengedélyüket vonják vissza, valamint megtiltották alkalmazásukat állami közigazgatási és igazságügyi szerveknél és középiskolákban. Fokozatosan megfosztották őket polgári és emberi jogaiktól, méltóságuktól. Bezárják a helyi zsidó üzleteket és üzemeket. 1944-ben Szerdahelyen megjelennek a németek. A belvárosban, a zsidó nagytemplom környékén kialakított gettóba vonják össze a dunaszerdahelyi zsidóságot, majd júniusban koncentrációs táborokba deportálják a lakosság több mint felét alkotó, majdnem 3000 főnyi közösségét (hatvan tehervagonnal).

1945. március 31-én a német csapatok elhagyják a várost, amit április 1-jén a II. ukrán hadsereg előőrsei szállnak meg.

Az 1944-es év és a 2. világháborút követő kitelepítések döntő jelentőségű történései, pontosabban fogalmazva „törései” Dunaszerdahely újkori történetének.

1944-ben a város több ezer zsidó polgárát hurcolják el koncentrációs táborokba, ahonnan alig térnek vissza túlélők. A világégés utáni kitelepítésekben pedig Dunaszerdahely számos magyar értelmiségi családját toloncolják ki Magyarországra.

Forrás: https://dunstreda.sk/hu/varosunk-tortenelme (Nagy Attila helytörténész)

+
Nyisd mindet
Csoportosulas
Kulturális csoportosulások
Ds borito logoval maszin
Sárga kastély
A Nagyszombati Önkormányzati Kerület intézményi hatáskörében
Ds borito logoval maszin
Csaplár Benedek Városi Művelődési központ
Igazgató: Bc. Mgr. Takács Tímea
Ds borito logoval maszin
Városi sportcsarnok
Nyitvatartási ideje: Hétfő – Vasárnap: 7.30-22.00
Ds borito logoval maszin
Óvoda - Rózsaliget
Igazgatónő : Beáta Navrátilová
Ds borito logoval maszin
Óvoda - Halpiac tér
Mária Vargaov - Igazgatónő
Ds borito logoval maszin
Óvoda - Barátság tér
Mgr. Pónya Mária - Igazgatónő
Ds borito logoval maszin
Óvoda - Szlovák nemzeti felkelés tere
Igazgatónő: Bc. Mgr. Monika Csicsayová
Ds borito logoval maszin
Óvoda - Október utca
Igazgatónő : Annamária Pázmány
Ds borito logoval maszin
Óvoda - Jesenský utca
Igazgatónő : Mgr. Gyöngyi Szabó
Ds borito logoval maszin
Óvoda - Széchenyi utca
Igazgatónő : Bc. Beáta Špernáková
Ds borito logoval maszin
Óvoda - Komenský utca
Igazgatónő : Mgr. Judit Bátki
Ds borito logoval maszin
Alapiskola - Jilemnický utca
PaedDr. Gajdoš Peter - Igazgató
Ds borito logoval maszin
Kodály Zoltán Alapiskola
Igazgató : Mgr. Ibolya Olivér
Ds borito logoval maszin
Speciális Alapiskola
Igazgatónő : Mgr. Andrea Bodorová
Ds borito logoval maszin
Szabó Gyula Alapiskola
Igazgató : Mgr. Nagy Arpád
Ds borito logoval maszin
Alapiskola - Smetana liget
Igazgatónő : Ing. Gabriela Bothová
Ds borito logoval maszin
Gymnázium Ladislava Dúbravu
Igazgatónő : Mgr. Monika Sihelská
Ds borito logoval maszin
Magángimnázium
Igazgató: Mgr. Kiss László
Ds borito logoval maszin
Magán Szakközépiskola
Magyar tanítási nyelvű
Ds borito logoval maszin
Közös igazgatású iskola- Szakközépiskola
Mgr. Szabó László - Igazgató
Ds borito logoval maszin
Vámbéry Ármin Gimnázium
- Magyar tanítási nyelvű
Ds borito logoval maszin
Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola
Ds borito logoval maszin
PARK-Városi művelődési központnál

A Csaplár Benedek Városi művelődési központtal szemben található egy kisebb park, melyben Szladits Károly szobra található meg.

Ds borito logoval maszin
Vasútállomás melletti park

A vasútállomás melletti parkban található a Világháborús emlékmű, melynél minden évben megemlékeznek hősi halottainkról. Ezenkívül a park szolgál a vonat illetve busz várakozó helyéül is.

Ds borito logoval maszin
Játszótér-Halpiac tér

A képen látható körbekerített játszótér a Halpiac téren található. Gyerekek számára kitűnő szórakozási lehetőség. Mivel egy zárt térről beszélünk, teljesen biztonságos hely.

Ds borito logoval maszin
Szent István park

Szent István park a város központjában található a Vámbéry Ármin gimnázium és a Vidékfejlesztési szakközépiskola között. 2 emlékmű is található itt, Szent István-emlékműve és a fasizmus áldozatainak emlékműve.

Ds borito logoval maszin
Szabadidőpark / Játszótér

Dunaszerdahely szabadidőparkja a város központjában található játszóterekkel és különféle mozgásra alkalmas pályákkal, eszközökkel.

Ds borito logoval maszin
Park Golf / Játszótér

A vasútállomás irányába haladó úton található egy park, melyen egy játszóteret is elhelyeztek. Az egész terület el van kerítve, így biztonságos a gyerekek számára.

Ds borito logoval maszin
Kültéri fitnesz park I

Különféle kültéri kondigépek várják a szabadidőpark ingyenes fitnesz-kondi részében a testmozgásra vágyókat.

Ds borito logoval maszin
Kültéri fitnesz park II.

A sikabonyi kültéri fitnesz park egy tökéletes mozgási lehetőség csoportos illetve individuális órákra. A "vasrudak" mellett megtalálható pár fitnesz gép is, ezért az idősebbek számára is megfelelő mozgási lehetőség.

Ds borito logoval maszin
Vermes-villa
Ds borito logoval maszin
Sárga kastély
Ds borito logoval maszin
A fasizmus áldozatainak emlékműve
Ds borito logoval maszin
A roma holokauszt emlékműve
Ds borito logoval maszin
Szent István szobor
Ds borito logoval maszin
Bihari János emlékműve
Ds borito logoval maszin
Vámbéry Ármin-szobor
Ds borito logoval maszin
Szent György-templom
Ds borito logoval maszin
1848/49-es szabadságharc emlékműve
Ds borito logoval maszin
Világháborús emlékmű
Ds borito logoval maszin
Duna menti tavasz 1976-2015
Ds borito logoval maszin
Szladits Károly szobra
Ds borito logoval maszin
A fiókáit tápláló pelikán szobra
Ds borito logoval maszin
Református templom
Ds borito logoval maszin
A diktatúrák áldozatainak emlékműve
Ds borito logoval maszin
Trianon kopjafa
Ds borito logoval maszin
Földműves család szobra
Ds borito logoval maszin
A MEMENTO emlékmű
Ds borito logoval maszin
Szent Miklós szobra
Ds borito logoval maszin
Szentháromság-oszlop
Ds borito logoval maszin
Városháza
Ds borito logoval maszin
Sikabonyi multifunkcionális játszótér

A Sikabonyi multifunkcionális játszótéren megtalálható minden hinta,mászóka, ami a gyerekek számára tökéletes kikapcsolódása lehetőséget nyújt.

Ds borito logoval maszin
A II. VH utáni lakosságcsere emlékműve
Ds borito logoval maszin
Zsidó temető
Ds borito logoval maszin
Az első világháborús hadifogolytemető
Ds borito logoval maszin
Az evangélikus templom
Ds borito logoval maszin
Zsidó imaház
Ds borito logoval maszin
Az Összetartozás emlékműve
Ds borito logoval maszin
Játszótér-Fenyves lakótelep

A képen látható körbekerített játszótér a Fenyves lakótelepen található. Gyerekek számára kitűnő szórakozási lehetőség. Mivel egy zárt térről beszélünk, teljesen biztonságos a gyerekek számára

Ds borito logoval maszin
Játszótér-Újfalu
Ds borito logoval maszin
Játszótér-Smetana liget

A képen látható játszótér egy kis zöld övezetben található, ahol nem csak a szülők de a gyerekek is nyugodtan tudnak játszani.

JUDr. Zoltán Hájos
Polgármester
Phone tel:0905-506864 Email primator@dunstreda.eu
Mgr. Balázs Veronika
Titkárság
Phone tel:0907-121-241 Email primator@dunstreda.eu
MUDr. Puha György
Alpolgármester
Email juraj.puha@dunstreda.eu
Ing. Nagy Darina
Hivatalvezető
Phone tel:031-5903943 Email darina.nagyova@dunstreda.eu
Eva Nagyová
Hivatalvezetői titkárság
Phone tel:0918-607300 Email eva.nagyova@dunstreda.eu
Ing. Zoltán Fekete
Főellenőr
Phone tel:0918-607338 Email zoltan.fekete@dunstreda.eu
Jelenleg Offline`

Telepulesinfo.hu kérelmezi az Ön beleegyezését az alábbiakban részletezett célokra:

Az Ön és eszközének személyes adatai (ún. süti adatok - például egyedi azonosítókat és az eszköz által küldött alapvető információkat) kezelünk az alábbiakban részletezett célokra. A megfelelő helyre kattintva hozzájárulhat ahhoz, hogy mi és a partnereink ilyen célú adatkezelést végezzünk. Másik lehetőségként a megfelelő helyre kattintva elutasíthatja a hozzájárulást, vagy a hozzájárulás megadása előtt részletesebb információkhoz juthat, és megváltoztathatja beállításait. A beállításai csak erre a weboldalra érvényesek. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak bizonyos kezeléséhez nem feltétlenül szükséges az Ön hozzájárulása, de jogában áll tiltakozni az ilyen jellegű adatkezelés ellen. Erre a webhelyre visszatérve vagy az adatvédelmi szabályzatunk segítségével bármikor megváltoztathatja a beállításait.

Technikai sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal működését. Anonymizált információkat tartalmaznak.

Analitikai sütik

Szolgáltatásaink javítására szolgál. Google Analytics anonym információkat gyűjt az Ön által látogatott oldalakon

Google Remarketing

Google Ads segítségével remarketing szolgáltatást nyújtunk, segítségével Ön célzott reklámokat láthat.