Dunaszerdahely város

Dunaszerdahely város

Cím:

Hlavná 50/16,

929 01 Dunajská Streda

IČO: 00305383
DIČ: 2021129968

Polgármester:

JUDr. Zoltán Hájos
Község-infó
Szolgáltatások
Intézmények
Érdekességek
Kapcsolat
Események


Érdekességek Dunaszerdahely városáról:

Letelepedés...

„A mai Dunaszerdahely alatti részt, vagyis az őskorban kialakult kavicsréteget a Duna és mellékvizei által összehordott homok- és televényrétegek borították be, ezáltal vált emberi megtelepedésre alkalmassá.“

Meglévő információk szerint, arra a következtetésre juthatunk, hogy az egykori Szerdahely épp a tőle délebbre húzódó lápos, mocsaras vidéknek volt az elkerülő útvonala – ennek okán kapaszkodhatott meg itt az ember már a bronzkortól, illetve jóval azelőttől fogva. A korai templom és a rövidesen fellendülő vásározás is nagy vonzást jelenthetett az itt letelepedett nemesi rétegnek - (Nemesszeg kialakulása)
A nomád törzsi elit megtartva életmódját (rideg állattartás, kézművesipar, ötvös- és fegyverkovácsolás...) főleg a későbbi nemesszegi részben koncentrálódik, de hozzájuk köthető valószínűleg a Tejed települések kialakulása is (a tejelő helyek).

Templomról...

Az államalapítás korában Szent István templomépítésre vonatkozó rendelete (minden tíz falu köteles egy templomot építeni) Szerdahelyre és a mellette/körülötte kialakult településekre (Nemesszeg, a későbbi Pókafölde, Tejedek, Abonyok, Udvarnokok, Éték stb.) is vonatkozott. Az akkoriban még valószínűleg fa templomot a terület legmagasabb pontján építették meg.

-A korai Árpád-korban rögzülhetett a vásártartás időpontja, azaz a szerda, amelyről Szerdahely a nevét kapta. Ezt is mutatja a város első írásos említése egy 1256-os oklevélben, ahol Syridahelként olvassuk a város nevét. Az oklevél a szerdahelyi elöljárót, Myrcket is megnevezi.

-Luxemburgi Zsigmond királynak a polgárságról kiadott törvényeivel (1405) megindul a városok renddé szerveződése. Szerdahely elnyerte az oppidum, azaz a mezőváros címet.

A 16–17. század

Ekkor már iskolával is találkozhatunk, a templom melletti katolikus iskola már bizonyosan létezik.

A nemesszegi nemesi réteg fokozatosan iparos polgársággá alakul, létrejönnek céheik is: vargák (1492), csizmadiák (1660), kalaposok (1666), kádárok (1680), de számos más mesterséget is találunk közöttük: gombkötők, mészárosok, fegyverkovácsok, szíjjártók, lakatosok, szabók, molnárok stb.

A 18. század

A század elején előbb szórványosan, később nagyobb számban megjelenik Szerdahelyen a zsidóság. Az ortodox hitközség elég korán kisebb templomot épít magának, amely nem messze állt a katolikus templomtól. A zsidó temetőt a kor szokásainak megfelelően nem lakott területen hozták létre, Sikabony mellett.

E században épül a ma Csallóközi Múzeumként szolgáló Sárga kastély és a század végére épül fel az újfalui Bacsák-féle Fehér kastély (ma posta áll a helyén).

A 19. század

Szerdahely egyes részei, de főleg a környező települések – Nemesszeg, Előtejed, Újfalu – lakóházai még nagyrészt vályogból épültek, jellemzően döngölt padlójú, nádfedeles házacskák voltak, kéményük többnyire vesszőből font, sárral tapasztott sövénykémény volt. A gyúlékony anyagú házak gyakorta ki voltak téve a tűz pusztító erejének

1854-ben az addigi Szerdahely, Újfalu, Nemesszeg és Előtejed községekből megalakul Duna-Szerdahely.

A 20. század (1945-ig)

A századfordulót az új községháza avatásával kezdik a városvezetők: a jelenlegi városháza helyén állt egykori épületet 1902-ben vásárolja meg Dunaszerdahely.
1903-ban bevezetik a telefont, nem sokkal utána téglajárda épül a főutcán. A század elején bevezetik a villanyvilágítást.

Jelentős regionális lapokat adnak ki itt (Csallóközi Lapok – 1901-től, Csallóköz – 1909-től, Csallóközi Hírlap – 1921-től).

A város 1920 után a Csehszlovák Köztársaság része lesz.
Kihirdetik a statáriumot, az állami és közhivatalok élére cseh hivatalnokok érkeznek. A megmaradó hivatalnokoknak állampolgári esküt kellett tenni.

1938 novemberének elején – az első bécsi döntés értelmében, miszerint Magyarország a trianoni békeszerződéssel elvett területeiből visszakapott mintegy 12 ezer km², döntően magyarok lakta területet – a cseh hivatalnokok és katonák elhagyják a várost,

1938-ban az új katolikus iskolában (ma Szent István-tér) megnyílik a város első gimnáziuma.

Dunaszerdahely történetének legmegrendítőbb napjai :

Korlátozó intézkedéseket is foganatosítanak, amely a helyi zsidóságot érintik: iparengedélyüket vonják vissza, valamint megtiltották alkalmazásukat állami közigazgatási és igazságügyi szerveknél és középiskolákban. Fokozatosan megfosztották őket polgári és emberi jogaiktól, méltóságuktól. Bezárják a helyi zsidó üzleteket és üzemeket. 1944-ben Szerdahelyen megjelennek a németek. A belvárosban, a zsidó nagytemplom környékén kialakított gettóba vonják össze a dunaszerdahelyi zsidóságot, majd júniusban koncentrációs táborokba deportálják a lakosság több mint felét alkotó, majdnem 3000 főnyi közösségét (hatvan tehervagonnal).

1945. március 31-én a német csapatok elhagyják a várost, amit április 1-jén a II. ukrán hadsereg előőrsei szállnak meg.

Az 1944-es év és a 2. világháborút követő kitelepítések döntő jelentőségű történései, pontosabban fogalmazva „törései” Dunaszerdahely újkori történetének.

1944-ben a város több ezer zsidó polgárát hurcolják el koncentrációs táborokba, ahonnan alig térnek vissza túlélők. A világégés utáni kitelepítésekben pedig Dunaszerdahely számos magyar értelmiségi családját toloncolják ki Magyarországra.

Forrás: https://dunstreda.sk/hu/varosunk-tortenelme (Nagy Attila helytörténész)

Sárga kastély
A Nagyszombati Önkormányzati Kerület intézményi hatáskörében
Csaplár Benedek Városi Művelődési központ
Igazgató: Bc. Mgr. Takács Tímea
Városi sportcsarnok
Nyitvatartási ideje: Hétfő – Vasárnap: 7.30-22.00
Óvoda - Rózsaliget
Igazgatónő : Beáta Navrátilová
Óvoda - Halpiac tér
Mária Vargaov - Igazgatónő
Óvoda - Barátság tér
Mgr. Pónya Mária - Igazgatónő
Óvoda - Szlovák nemzeti felkelés tere
Igazgatónő: Bc. Mgr. Monika Csicsayová
Óvoda - Október utca
Igazgatónő : Annamária Pázmány
Óvoda - Jesenský utca
Igazgatónő : Mgr. Gyöngyi Szabó
Óvoda - Széchenyi utca
Igazgatónő : Bc. Beáta Špernáková
Óvoda - Komenský utca
Igazgatónő : Mgr. Judit Bátki
Alapiskola - Jilemnický utca
PaedDr. Gajdoš Peter - Igazgató
Kodály Zoltán Alapiskola
Igazgató : Mgr. Ibolya Olivér
Speciális Alapiskola
Igazgatónő : Mgr. Andrea Bodorová
Szabó Gyula Alapiskola
Igazgató : Mgr. Nagy Arpád
Alapiskola - Smetana liget
Igazgatónő : Ing. Gabriela Bothová
Gymnázium Ladislava Dúbravu
Igazgatónő : Mgr. Monika Sihelská
Magángimnázium
Igazgató: Mgr. Kiss László
Magán Szakközépiskola
Magyar tanítási nyelvű
Közös igazgatású iskola- Szakközépiskola
Mgr. Szabó László - Igazgató
Vámbéry Ármin Gimnázium
- Magyar tanítási nyelvű
PARK-Városi művelődési központnál

A Csaplár Benedek Városi művelődési központtal szemben található egy kisebb park, melyben Szladits Károly szobra található meg.

Vasútállomás melletti park

A vasútállomás melletti parkban található a Világháborús emlékmű, melynél minden évben megemlékeznek hősi halottainkról. Ezenkívül a park szolgál a vonat illetve busz várakozó helyéül is.

Játszótér-Halpiac tér

A képen látható körbekerített játszótér a Halpiac téren található. Gyerekek számára kitűnő szórakozási lehetőség. Mivel egy zárt térről beszélünk, teljesen biztonságos hely.

Szent István park

Szent István park a város központjában található a Vámbéry Ármin gimnázium és a Vidékfejlesztési szakközépiskola között. 2 emlékmű is található itt, Szent István-emlékműve és a fasizmus áldozatainak emlékműve.

Szabadidőpark / Játszótér

Dunaszerdahely szabadidőparkja a város központjában található játszóterekkel és különféle mozgásra alkalmas pályákkal, eszközökkel.

Park Golf / Játszótér

A vasútállomás irányába haladó úton található egy park, melyen egy játszóteret is elhelyeztek. Az egész terület el van kerítve, így biztonságos a gyerekek számára.

Kültéri fitnesz park I

Különféle kültéri kondigépek várják a szabadidőpark ingyenes fitnesz-kondi részében a testmozgásra vágyókat.

Kültéri fitnesz park II.

A sikabonyi kültéri fitnesz park egy tökéletes mozgási lehetőség csoportos illetve individuális órákra. A "vasrudak" mellett megtalálható pár fitnesz gép is, ezért az idősebbek számára is megfelelő mozgási lehetőség.

Vermes-villa
Sárga kastély
A fasizmus áldozatainak emlékműve
A roma holokauszt emlékműve
Szent István szobor
Bihari János emlékműve
Vámbéry Ármin-szobor
Szent György-templom
1848/49-es szabadságharc emlékműve
Világháborús emlékmű
Duna menti tavasz 1976-2015
Szladits Károly szobra
A fiókáit tápláló pelikán szobra
Református templom
A diktatúrák áldozatainak emlékműve
Trianon kopjafa
Földműves család szobra
A MEMENTO emlékmű
Szent Miklós szobra
Szentháromság-oszlop
Városháza
Sikabonyi multifunkcionális játszótér

A Sikabonyi multifunkcionális játszótéren megtalálható minden hinta,mászóka, ami a gyerekek számára tökéletes kikapcsolódása lehetőséget nyújt.

A II. VH utáni lakosságcsere emlékműve
Zsidó temető
Az első világháborús hadifogolytemető
Az evangélikus templom
Zsidó imaház
Az Összetartozás emlékműve
Játszótér-Fenyves lakótelep

A képen látható körbekerített játszótér a Fenyves lakótelepen található. Gyerekek számára kitűnő szórakozási lehetőség. Mivel egy zárt térről beszélünk, teljesen biztonságos a gyerekek számára

Játszótér-Újfalu
Játszótér-Smetana liget

A képen látható játszótér egy kis zöld övezetben található, ahol nem csak a szülők de a gyerekek is nyugodtan tudnak játszani.

JUDr. Zoltán Hájos
Polgármester
tel:0905-506864 primator@dunstreda.eu
Mgr. Balázs Veronika
Titkárság
tel:0907-121-241 primator@dunstreda.eu
MUDr. Puha György
Alpolgármester
juraj.puha@dunstreda.eu
Ing. Nagy Darina
Hivatalvezető
tel:031-5903943 darina.nagyova@dunstreda.eu
Eva Nagyová
Hivatalvezetői titkárság
tel:0918-607300 eva.nagyova@dunstreda.eu
Ing. Zoltán Fekete
Főellenőr
tel:0918-607338 zoltan.fekete@dunstreda.eu
Egyetemi estek a Családi könyvklub szervezésében - Mészáros András előadása
Egyetemi estek a Családi könyvklub szervezésében - Mészáros András előadása
18:00 | 30.11.2023
Dunaszerdahely város
Mileshigh koncert
Mileshigh koncert
20:00 | 01.12.2023
Dunaszerdahely város
Mikulásváró játszóház
Mikulásváró játszóház
00:00 | 02.12.2023
Dunaszerdahely város
Psychedelia night: Babadara
Psychedelia night: Babadara
21:30 | 02.12.2023
Dunaszerdahely város
Az Illúzió Mesterei
Az Illúzió Mesterei
00:00 | 03.12.2023
Dunaszerdahely város
VIADAL - AVAGY, A KAKAS, A CSÁSZÁR ÉS A GYÉMÁNT-FÉLKRAJCÁR
VIADAL - AVAGY, A KAKAS, A CSÁSZÁR ÉS A GYÉMÁNT-FÉLKRAJCÁR
10:30 | 03.12.2023
Dunaszerdahely város
Nektár Színház: Diótörő
Nektár Színház: Diótörő
00:00 | 05.12.2023
Dunaszerdahely város
DunaKult beszélgető est - Dr. Hegedűs Csaba olompiai bajnok birkózó
DunaKult beszélgető est - Dr. Hegedűs Csaba olompiai bajnok birkózó
18:00 | 07.12.2023
Dunaszerdahely város
Csallóközi Gála
Csallóközi Gála
00:00 | 09.12.2023
Dunaszerdahely város
Gorlo Volka / TITOK / Felvidéki lemezbemutató
Gorlo Volka / TITOK / Felvidéki lemezbemutató
21:00 | 09.12.2023
Dunaszerdahely város
Presser-Sztevanovity: A PADLÁS
Presser-Sztevanovity: A PADLÁS
00:00 | 10.12.2023
Dunaszerdahely város
Felnőtt rajzkör - Kért és kéretlen karácsonyi üdvözletek
Felnőtt rajzkör - Kért és kéretlen karácsonyi üdvözletek
18:00 | 13.12.2023
Dunaszerdahely város
A Tiszta Forrás Népdalkör jubileumi műsora
A Tiszta Forrás Népdalkör jubileumi műsora
00:00 | 15.12.2023
Dunaszerdahely város
Karácsonyváró HaddelHadd koncert
Karácsonyváró HaddelHadd koncert
20:00 | 15.12.2023
Dunaszerdahely város
Bál a Savoyban
Bál a Savoyban
00:00 | 16.12.2023
Dunaszerdahely város
Bál a Savoyban - Revüoperett két felvonásban
Bál a Savoyban - Revüoperett két felvonásban
00:00 | 16.12.2023
Dunaszerdahely város
Okuláré Projekt - Kortárs drámák felolvasóestje
Okuláré Projekt - Kortárs drámák felolvasóestje
18:00 | 16.12.2023
Dunaszerdahely város
d# pipl araund koncert
d# pipl araund koncert
21:00 | 16.12.2023
Dunaszerdahely város
Jozef Holly: Karácsonyi zongora show 2023
Jozef Holly: Karácsonyi zongora show 2023
00:00 | 20.12.2023
Dunaszerdahely város
Karácsonyi Kvízest
Karácsonyi Kvízest
19:00 | 21.12.2023
Dunaszerdahely város
Újévi Gospel Gála
Újévi Gospel Gála
00:00 | 03.1.2024
Dunaszerdahely város
Valér Miko - Conscious Being (Slnko records)
Valér Miko - Conscious Being (Slnko records)
20:00 | 20.1.2024
Dunaszerdahely város
Ray Cooney: Funny Money - Rossz pénz nem vész el (vígjáték)
Ray Cooney: Funny Money - Rossz pénz nem vész el (vígjáték)
00:00 | 25.1.2024
Dunaszerdahely város
Topolcsányi Laura: Bubamara (zenés játék 2 részben)
Topolcsányi Laura: Bubamara (zenés játék 2 részben)
00:00 | 15.2.2024
Dunaszerdahely város
Bedő Imre: Identitás és érzelmi intelligencia
Bedő Imre: Identitás és érzelmi intelligencia
00:00 | 12.4.2024
Dunaszerdahely város
Jelenleg Offline

Telepulesinfo.hu kérelmezi az Ön beleegyezését az alábbiakban részletezett célokra:

Az Ön és eszközének személyes adatai (ún. süti adatok - például egyedi azonosítókat és az eszköz által küldött alapvető információkat) kezelünk az alábbiakban részletezett célokra. A megfelelő helyre kattintva hozzájárulhat ahhoz, hogy mi és a partnereink ilyen célú adatkezelést végezzünk. Másik lehetőségként a megfelelő helyre kattintva elutasíthatja a hozzájárulást, vagy a hozzájárulás megadása előtt részletesebb információkhoz juthat, és megváltoztathatja beállításait. A beállításai csak erre a weboldalra érvényesek. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak bizonyos kezeléséhez nem feltétlenül szükséges az Ön hozzájárulása, de jogában áll tiltakozni az ilyen jellegű adatkezelés ellen. Erre a webhelyre visszatérve vagy az adatvédelmi szabályzatunk segítségével bármikor megváltoztathatja a beállításait.

Technikai sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal működését. Anonymizált információkat tartalmaznak.

Analitikai sütik

Szolgáltatásaink javítására szolgál. Google Analytics anonym információkat gyűjt az Ön által látogatott oldalakon

Google Remarketing

Google Ads segítségével remarketing szolgáltatást nyújtunk, segítségével Ön célzott reklámokat láthat.