Logo
Wave
Wave
Path
IMG 20220828 1437291 1460x540 IMG 20220828 1437501 480x480
Cimer 1

Nagyabony község

Nagyabony község

Cím:

Veľké Blahovo č. 72
930 01 Veľké Blahovo

IČO: 00305804

Polgármester:

Placeholder
Gányovics Júlia
Path
Község-infó
Szolgáltatások
Középületek
Érdekességek
Kapcsolat


A történelem viharos napjai nem kímélték községünk lakóit sem. A középkorban gyakran tizedelték fertőző járványok, számosan estek el a szabadságharcban, az első és a második világháborúban, és nem került el bennünket a gyászos emlékű kitelepítés sem.
Községünk lakosságának több mint 90 százaléka magyar nemzetiségű. Nagyabony a legszembetűnőbb átalakuláson az utolsó évszázadban ment át, ami természetszerűleg összefüggött a társadalmi változásokkal, a műszaki fejlődéssel nemkülönben a műveltség széleskörű növekedésével.
Bizony, alapjaiban változott meg a falu képe is. Eltűntek a nádfedeles házikók kicsike ablakaikkal, a gémeskutak, a polyvásokkal, pajtákkal, istállókkal és kocsiszínnel teleépített gazdasági udvarok. Emlékké váltak az ökrösszekerek, a lovas kocsik, a poros utak és ezekkel együtt a kisbíró dobolása is. A nádfedeles házak helyén palotának is beillő házak épültek, nagy ablakokkal, tágas szobákkal, fürdőszobával. A lakosságot vezetékes víz látja el ivóvízzel, gázvezeték hálózza be az egész községet, az utcák portalanítottak, rajtuk pedig már modern járművek közlekednek. A dob hangja helyett pedig hangosbeszélő szól községünk lakosaihoz. Sajnos a múlt század közepén lebontották a község díszét jelentő bárókastélyt, helyén jelenleg az új kultúrház áll. A falu közepén volt a szegények háza. Benne laktak a község legszegényebb emberei, akik jobb híján koldulásból tartották fenn magukat. A múlt század derekán ezt az épületet is lebontották, helyén ma obeliszk állít emléket azoknak, akik mártírhalált haltak a fasizmus alatt.
Az utolsó évszázadban községünk is számottevően gyarapodott. Több új utca épült, amelyek közül kiemelkedik a Vasút utca (Túlátú), ahol évtizedekkel ezelőtt még csak néhány ház állott. Fel lettek töltve a gödrök, ahonnét korábban a vályogházak anyaga lett kitermelve, helyén új pedig házsor épült. A művelődés területén is óriási változás történt. Míg az évszázad első felében községünkben nem volt érettségizett vagy középiskolát végzett személy, a második felében pedig alig akadt olyan fiatal, aki nem rendelkezett középiskolai végzettséggel. Sokan pedig főiskolai vagy egyetemi diplomát szereztek. A harmincas években épült háromtantermes iskolánk, majd néhány évvel rá az óvoda. Az évszázad elején épült postát felváltotta a közelmúltban átadott modern posta -és telekommunikációs épület. A mezőgazdaság terén szintén nagyok voltak a változások. Nemcsak a tulajdonjog változott meg, hanem a terméseredmények is. Míg száz évvel ezelőtt jobbára kézzel és állati erővel történt a mezőgazdasági termelés a század derekától a gépek töltik be ezt a szerepet.

A községünk 830 éves történetéhez szorosan hozzátartoznak a roma nemzetiségű polgáraink is, akik évszázadok óta élnek közöttünk. Tény, hogy a községünket a cigányok tették ismeretté a világban. A kitűnő zenészek és cigányzenekarok ismeretesek voltak messze a községünk határain is túl. Ezek közül is a legkiemelkedőbb Bihari János zeneszerző a magyar verbunkoszene legkiválóbb művelője volt, aki községünkben született 1764. október 21-én.

Loader
Loader
Loader
Loader
Loader
Jelenleg Offline`

Telepulesinfo.hu kérelmezi az Ön beleegyezését az alábbiakban részletezett célokra:

Az Ön és eszközének személyes adatai (ún. süti adatok - például egyedi azonosítókat és az eszköz által küldött alapvető információkat) kezelünk az alábbiakban részletezett célokra. A megfelelő helyre kattintva hozzájárulhat ahhoz, hogy mi és a partnereink ilyen célú adatkezelést végezzünk. Másik lehetőségként a megfelelő helyre kattintva elutasíthatja a hozzájárulást, vagy a hozzájárulás megadása előtt részletesebb információkhoz juthat, és megváltoztathatja beállításait. A beállításai csak erre a weboldalra érvényesek. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak bizonyos kezeléséhez nem feltétlenül szükséges az Ön hozzájárulása, de jogában áll tiltakozni az ilyen jellegű adatkezelés ellen. Erre a webhelyre visszatérve vagy az adatvédelmi szabályzatunk segítségével bármikor megváltoztathatja a beállításait.

Technikai sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal működését. Anonymizált információkat tartalmaznak.

Analitikai sütik

Szolgáltatásaink javítására szolgál. Google Analytics anonym információkat gyűjt az Ön által látogatott oldalakon

Google Remarketing

Google Ads segítségével remarketing szolgáltatást nyújtunk, segítségével Ön célzott reklámokat láthat.