Logo
Wave
Wave
Path
Trstice 1 Trstice 2
Logo

Nádszeg község

Nádszeg község

Cím:

Obecný úrad Trstice
925 42 Trstice

IČO: 00306258

Polgármester:

Kacz Eva starostka obce Trstice
Mgr. Eva Kaczová
Path
Község-infó
Szolgáltatások
Középületek
Érdekességek
Kapcsolat
Események


Nádszeg község Nyugat-Szlovákiában, az Alföld középső részén található. A falu nyugati oldalán a Kis-Duna, míg északon és keleten a Fekete-víz folyik. A község történetét nagyban befolyásolták a közeli folyók, mocsarak, amelyek egyrészt védték és táplálták, másrészt gyakori árvizeket okoztak, és ezzel a lakosság életét veszélyeztették, nagy károkat okoztak. Közigazgatás felosztás szempontjából a község a Galánti járáshoz tartozik. Területe 2668,5 ha. Az 1991-es népszámlálás adatai szerint 3765 lakosa van, ebből 3588 magyar nemzetiségű, azaz a lakosság 95,6%-a. Vallási szempontból a lakosság túlnyomó többsége (96%) római katolikus. Az általunk ismert legrégebbi dokumentum, amely Nádszeg településével foglalkozik, 1608-ból való. Ebben az iratban Nagy Szegh néven szerepel.A Nádszeg elnevezés a 18.században jelenik meg. Bél Mátyás szerint a falu nevét a környéken igen nagy mennyiségben megtalálható nádról kaphatta. A falu a semptei uradalomhoz tartozott. Thurzó Szaniszló, a semptei uradalom ura 1608-ban megengedte a újonnan betelepült Nagyszegieknek és utódaiknak is, hogy szabadon használhassák a szántókat, erdőket, tavakat, réteket, amiért minden évben Szent Mihály ünnepén kellett fizetniük 160 aranyat. A nádszegiek 1608-ban kapott kiváltságai nagyon előnyösek voltak, és azt eredményezték, hogy a falu dinamikusabban fejlődött, mint a környékbeli falvak. Már 1634-ben 80 ház volt, és megközelítőleg 400 ember élt itt.

1636-tól a semptei uradalom ismét a királyé, 1642-től pedig az Eszterházy család lett a végleges birtokos. Abban az időben a nádszegiek kötelesek voltak fegyverrel megvédeni magát a semptei várat, és ez az álláspont a 17. században végig érvényes volt. A török ​​rohamok során a falu sokat szenvedett, sokan elmenekültek. A 17. században nemcsak a törökök, hanem Thököly Imre katonai alakulatai is feldúlták Nádszeget. II. Rákóczy Ferenc katonai akciói is hatással voltak a község további fejlődésére. Az 1715-ös adóösszeírás szerint 58-an éltek a községben, akik adókötelesek voltak. 1716-ban Esterházy Ferenc és a falu lakói szerződést kötöttek, amelyben hangsúlyozták, hogy Nádszeg szabad falu, és az emberek szabadok. Kötelezettségeik teljesítésére szabadon használhatták házaikat, földjeiket, sőt tulajdonukat eladhatták vagy fel is oszthatták. 1745-ben a királyi kamara sóraktárt létesített Kőse község egy részében, melynek tevékenysége a 19. század közepén megszűnt. A lakosok szarvasmarha tenyésztéssel, méhészettel, növénytermesztéssel, len- és kendertermesztéssel foglalkoztak.

1785-ben Nádszegnek 1796 lakosa volt, közülük öt szabad volt, a többiek a jobbágyok között szerepelnek. A falu élén a bíró és az esküdt állt. 1864-ben 1917 lakosa és 330 háza volt Nádszegnek. A lakók közül öten nagybirtokosokhoz tartoztak. Az általános krónika elsősorban a szövőipart említi, mint elterjedt iparágat a 19. száazdban. 1900-ban 2398 ember élt Nádszegen. Az ígéretes fejlődést az I. világháború katonai eseményei szakították meg. A háború szomorú eseményei nemcsak érzelmi, hanem gazdasági negatív hatással is voltak az állampolgárokra, és növelték a szegénységet. A két világháború közötti időszakban (1918-1938) a falu nagy fejlődésen ment keresztül. A falu arculatát nagyban befolyásolta a század elején épült katolikus templom és az 1930-as években épült iskolaépület. Az 1930-as évek második felében új, különálló posta épült, megszervezték a községi rendőrséget. 1927 óta rendszeres buszjárat közlekedik Nádszeg és Galánta között. A lakosok száma 15%-kal nőtt.

A második világháború nehéz évei egy kisebb anyagi veszteség mellett 158 ​​emberéletet követelt. A második világháború után a kassai kormányprogram meghirdetésével megváltozott a szlovákiai magyarság sorsa. Bezártak iskolákat, törölték a folyóiratokat, leállították a nyugdíjakat és bejelentették a vagyonelkobzást. 1946. november 19-én megkezdődött a lakosság deportálása Csehországba és Magyarországra. Ezzel egy időben megkezdődött a szlovákok betelepítése Magyarországról Szlovákiába. Az 1948. júniusi adatok szerint 118 magyarországi áttelepült lakos élt Nádszegen. 1948 februárja után, a kommunisták hatalomátvétele után a deportálásokat leállították, és megkezdődtek a tárgyalások a csehországi deportáltak visszatéréséről. Az első csoport 1949. február 15-én érkezett Csehországból. Összesen 24 család, 93 fő 1949. december 18-án nemzeti bizottságot alapított, szintén Nádszegen. Állami szervként 1990-ig irányította a község társadalmi, politikai és kulturális életét. 1949. május 2-án 63 taggal megalapították a JRD-t. 1989 novembere után a községek visszakapták az önkormányzatokat.

Jelenleg a községet egy 11 tagú önkormányzat irányítja. A község polgármesternője Kacz Éva, az alpolgármester pedig Borka Árpád. A települési önkormányzat fő programja a község infrastruktúrájának fejlesztése és a még meg nem valósult beruházások befejezése. Befejeződött a gázosítás, telekommunikációs és kommunikációs rendszerek, valamint szennyvíztisztító telep épült. A társadalmi-gazdasági változások lehetővé tették a magánvállalkozás fejlődését. A községben összesen 161 egyéni vállalkozó dolgozik az iparban, a kereskedelemben és a mezőgazdaságban.

Loader
Loader
Loader
Loader
Loader
Jelenleg Offline`

Telepulesinfo.hu kérelmezi az Ön beleegyezését az alábbiakban részletezett célokra:

Az Ön és eszközének személyes adatai (ún. süti adatok - például egyedi azonosítókat és az eszköz által küldött alapvető információkat) kezelünk az alábbiakban részletezett célokra. A megfelelő helyre kattintva hozzájárulhat ahhoz, hogy mi és a partnereink ilyen célú adatkezelést végezzünk. Másik lehetőségként a megfelelő helyre kattintva elutasíthatja a hozzájárulást, vagy a hozzájárulás megadása előtt részletesebb információkhoz juthat, és megváltoztathatja beállításait. A beállításai csak erre a weboldalra érvényesek. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak bizonyos kezeléséhez nem feltétlenül szükséges az Ön hozzájárulása, de jogában áll tiltakozni az ilyen jellegű adatkezelés ellen. Erre a webhelyre visszatérve vagy az adatvédelmi szabályzatunk segítségével bármikor megváltoztathatja a beállításait.

Technikai sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal működését. Anonymizált információkat tartalmaznak.

Analitikai sütik

Szolgáltatásaink javítására szolgál. Google Analytics anonym információkat gyűjt az Ön által látogatott oldalakon

Google Remarketing

Google Ads segítségével remarketing szolgáltatást nyújtunk, segítségével Ön célzott reklámokat láthat.