Logo
Wave
Wave
Path
IMG 20220828 1332321 1460x540 IMG 20220828 1329471 480x480
Kostolne Kračany erb

Egyházkarcsa község

Egyházkarcsa község

Cím:

Šipošovské Kračany 149,

930 03 Kostolné Kračany

IČO: 00305511
DIČ: 2021130045

Polgármester:

Placeholder
Ing. Mórocz Péter
Path
Község-infó
Szolgáltatások
Középületek
Érdekességek


Egyházkarcsa község a Csallóköz szívében, Dunaszerdahelytől délnyugatra terül el. Amadékarcsa, Gönczölkarcsa, Móroczkarcsa, Pinkekarcsa és Siposkarcsa tartozik hozzá.

A csallóközi Karcsa falvaknak van egy ritkaságszámba menő vonása, amelynek gyökerei nagyon mélyre, évszázadokra nyúlnak vissza. Az egyes Karcsák közti határvonalak már rég elmosódtak, hiszen a fejlődés során közülük több egybeépült, mégis a karcsaiak egymás közt mindmáig megkülönböztetik az egyes településeket. Egyházkarcsa ősi településére méltán lehet büszke e táj minden szülöttje.

Immár közel nyolc évszázada annak, hogy 1215-ben II. Endre magyar király egyik oklevelében János esztergomi érsek kérésére a pozsonyi várnépek között Zidat, Algot és ezek vérrokonait Buchát és Pault a várszolgálat alól felmentette és C o r c h a nevű falujukkal együtt az érseki jobbágyok sorába helyezte át őket. Ez a latin nyelvű oklevél az első olyan középkori okirat, melyben a Karcsa helynév először előfordul. A falu neve a későbbiek során egyre gyakrabban feltűnik különféle, elsősorban birtokadományra vonatkozó oklevelekben. Ugyancsak a 13. századból maradt fenn egy oklevél, amely azonban C a r a c h a néven említi a tárgyalt helységet. Az 1240-ben keletkezett okiratban IV. Béla király megerősíti Endre pozsonyi főispánnak a három Oboni és két Caracha faluban lakó várnépnek és több pozsonyi várjobbágynak Carachai Remig ellen hozott ítéletét. Az oklevelek 1289-ig váltakozva Caracha, Karacha (1248), Karcha, Carchan, Korchan alakban, de 1299-től kezdve már állandóan Karchá-nak írják a mai Karcsa helynevet. (A latin szövegben a ch=cs.)

A Karcsa helynév értelmezésére a nyelvtudományi szakirodalom több lehetőséget is felvázol. Pais Dezső szerint a k a r c h a s harmadik fejedelmi és legfőbb bírói méltóság nevéből származtatja a csallóközi Karcsa helyneveket. Vámbéry Ármin tanulmánya szerint a Karcsa szó összefüggésbe hozható a török karaca (fekete víz) vagy a karuca, koruca (azaz kisudvar, kisebb erősség) szavakkal. Kálmán Béla ugyancsak a török eredet mellett foglal állást. Elmélete szerint a honfoglalás előtt a magyarsággal érintkező török nyelvű népek még nem voltak az iszlám hívei, így névadásukban sem találhatók mohamedán nevek. Az iszlám előtti török személynevek egyik fő csoportját alkotják a totem-nevek. Ilyen név volt a karcsa (ölyv) is. Bartal Aurél is osztja a török származást, hozzátéve, hogy törökből magyarosodott tárgynév, mely a későbbi nemesi kúriákhoz hasonló, megerősített kisebb udvart jelent, s ezen udvarhelyek megjelölésére alkalmazva vált a Karcsák vidékén helynévvé.

Címer

A község címerének tartalma a templom és a korona, melyek beszédes motívumok. A templom utal a község építészeti remekére és vallási hovatartozásának szimbóluma. A korona pedig arra utal, hogy a község birtokosai nemesi nemzettség tagjai voltak.
A címer leírása a következő:
A zöld színű címermezőn ezüstszínű templom látható arany kapuval és arany ablakokkal, valamint piros tetővel, melyen egy arany kereszt található. A címer jobb felső részén arany korona leledzik rubinokkal és gyöngyökkel feldíszítve.

erb

A község nagyobb címerének alapját (melyet ünnepi alkalmakkor használnak) az előbb bemutatott címer képezi kiegészülve két lénnyel, melyek a címerpajzsot tartják. A címerpajzsot baloldalról egy griffmadár tartja, melynek piros nyelve és ezüstszínű karmai vannak; jobb oldalon pedig egy aranyszínű oroszlán tartja a címerpajzsot, melynek szintén piros nyelve és ezüst karmai vannak.
erb

Zászló

A zászlólap 2:3 méretarányú, fekvő téglalap alakú, szélén kétszer vágott. A község zászlaja hét hosszirányú sávból áll, melyek fentről lefelé haladva sárga, piros, fehér, sárga, fehér, zöld és sárga színűek.

vlajka

Pecsét

A község pecsétje kör alakú, melynek közepén a falu címere látható. A címert kör alakú felirat veszi körül a következő szöveggel: OBEC KOSTOLNÉ KRAČANY (Egyházkarcsa község). A pecsét 35 mm átmérőjű, ami összhangban van a hazai szokásokkal és előírásokkal, ami a községi pecsétek formáját illeti.

pecat
Loader
Loader
Loader
Loader
Loader
Jelenleg Offline`

Telepulesinfo.hu kérelmezi az Ön beleegyezését az alábbiakban részletezett célokra:

Az Ön és eszközének személyes adatai (ún. süti adatok - például egyedi azonosítókat és az eszköz által küldött alapvető információkat) kezelünk az alábbiakban részletezett célokra. A megfelelő helyre kattintva hozzájárulhat ahhoz, hogy mi és a partnereink ilyen célú adatkezelést végezzünk. Másik lehetőségként a megfelelő helyre kattintva elutasíthatja a hozzájárulást, vagy a hozzájárulás megadása előtt részletesebb információkhoz juthat, és megváltoztathatja beállításait. A beállításai csak erre a weboldalra érvényesek. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak bizonyos kezeléséhez nem feltétlenül szükséges az Ön hozzájárulása, de jogában áll tiltakozni az ilyen jellegű adatkezelés ellen. Erre a webhelyre visszatérve vagy az adatvédelmi szabályzatunk segítségével bármikor megváltoztathatja a beállításait.

Technikai sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal működését. Anonymizált információkat tartalmaznak.

Analitikai sütik

Szolgáltatásaink javítására szolgál. Google Analytics anonym információkat gyűjt az Ön által látogatott oldalakon

Google Remarketing

Google Ads segítségével remarketing szolgáltatást nyújtunk, segítségével Ön célzott reklámokat láthat.