Logo
Wave
Wave
Path
DSC 3274 1460x540 DSC 3270 480x480
Dercsika erb

Dercsika község

Dercsika község

Cím:

Obecný úrad Jurová

930 04 Jurová č. 85

IČO: 00305499

Polgármester:

Placeholder
Fekete Gábor
Path
Község-infó
Szolgáltatások
Középületek
Érdekességek
Kapcsolat


Dercsika/Jurová/ község a Csallóköz déli részén fekszik. Elsö írásbeli említése a 13. századból –1253-ból való, mint Gyurgsuka, Gurgsuka jelenik meg, majd mint“ Derczika“ említik. 1948-tól neve Jurová- Dercsika. A korai középkorban a Pozsonyi várhoz tartozó királyi tulajdon volt. 1373-tól a Dercsikai/ Gyurchka/ nemzetség tagjai birtokolták a 17. században főurai a Méhes és Balogh család nemesei voltak. Mint nemesek faluja a 19. század végéig szerepel.1828-ban 112 háza és 818 lakosa volt.

Érdekesség: Dercsika helységnevének eredetéröl számos legenda jelent meg. A néphagyomány szerint Mátyás király kedvenc vadászhelye illetve mulatási tanyája volt az egész Csallóköz. Egykor ilyen vadászatban elfáradván a népszerű király bosszankodással fakadt ki a nehezen járható, mocsaras táj alkalmatlansága ellen hű lovásza Erős György előtt, mire kísérője szerény kérelemképp csak akkora darabot kért ajándékul a hasztalannak mondott területből, amennyit fakó lován megkerülhet addig, míg őfelsége rövid ebédjét végzi. Kívánsága teljesült . Erős György megindulván fakó lován, gyors ügetés közben rongyokká tépte vörös palástját, annak foszlányaival jelölte ki a megkerült határt. Őfelsége épp befejezte ebédjét a máig is Mézeshalomnak nevezett dombon, mire megjelent Erős György .A király fejcsóválva fejezte ki ügyességét : „ György! sok a“. S e kifejezés lett a megígért és meg is adott birtok neve. Az itt megtelepült Erős György hét örököst hagyott maga után, hat fiút, egy leányt, ugyanannyi őscsalád törzsét, kiknek hagyományos neveik: Vida, Szemes,Szakáll, Ábrahám, Jakab.Az egyetlen leány neve volt Berta, kit valami Pálfi nevű vett nőül.

A községünkben található templomot 1519-ben szentelték fel, majd 1755-ben megnagyobbították és a torony is megépült. A templom titulusa és címképe a Boldogságos Szűz mennybemenetele.

A község pecsétje alapján Prof. Novák J. a következő leírást közli: "Ezüst mezőn, zöld pázsiton huszár fehér lovon, kezében kardot tartva"

Dercsika község címerének színeinek szimbolikája:

  • Ezüst – Az ezüst fém a győzelem, a tökéletesség és a bölcsesség szimbóluma, a vizet és a forrásokat jelképezi.
  • Fehér - A remény, a halhatatlanság és a boldogság szimbóluma, kifejezi a feltámadást és az élet állandó újjászületését.
  • Piros – Erőt, nagyszerűséget képvisel, de a fényt, a meleget és a szeretetet is szimbolizálja.
  • Fekete – a komolyságot, a büszkeséget és a méltóságot szimbolizálja.
Loader
Loader
Loader
Loader
Loader
Jelenleg Offline`

Telepulesinfo.hu kérelmezi az Ön beleegyezését az alábbiakban részletezett célokra:

Az Ön és eszközének személyes adatai (ún. süti adatok - például egyedi azonosítókat és az eszköz által küldött alapvető információkat) kezelünk az alábbiakban részletezett célokra. A megfelelő helyre kattintva hozzájárulhat ahhoz, hogy mi és a partnereink ilyen célú adatkezelést végezzünk. Másik lehetőségként a megfelelő helyre kattintva elutasíthatja a hozzájárulást, vagy a hozzájárulás megadása előtt részletesebb információkhoz juthat, és megváltoztathatja beállításait. A beállításai csak erre a weboldalra érvényesek. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak bizonyos kezeléséhez nem feltétlenül szükséges az Ön hozzájárulása, de jogában áll tiltakozni az ilyen jellegű adatkezelés ellen. Erre a webhelyre visszatérve vagy az adatvédelmi szabályzatunk segítségével bármikor megváltoztathatja a beállításait.

Technikai sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal működését. Anonymizált információkat tartalmaznak.

Analitikai sütik

Szolgáltatásaink javítására szolgál. Google Analytics anonym információkat gyűjt az Ön által látogatott oldalakon

Google Remarketing

Google Ads segítségével remarketing szolgáltatást nyújtunk, segítségével Ön célzott reklámokat láthat.